ГЕНТАМИЦИН АМПУЛИ 40 МГ. * 1

Гентамицин се отнася към групата на аминогликозидните антибиотици. Аминогликозидите са широко-спектърни антибиотици, особено ефективни спрямо аеробни и факултативно анаеробни Грам-отрицателни бактерии, като сем. Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa.

ГЕНТАМИЦИН амп. 40 мг. ВЕТПРОМ *1

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ
40 mg/ml инжекционен разтвор
Гентамицинов сулфат (Gentamicin sulphate)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

В тази листовка:
1. Какво представлява ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор и за какво се използва
2. Преди да използвате ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор
3. Как да използвате ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Как действа ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор?
Гентамицин се отнася към групата на аминогликозидните антибиотици. Аминогликозидите са широко-спектърни антибиотици, особено ефективни спрямо аеробни и факултативно анаеробни Грам-отрицателни бактерии, като сем. Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa. Те упражняват бърз бактерициден ефект върху чувствителните микрорганизми. Гентамицин действа бактерицидно на: Pseudomonas aeruginosa, Е. coli, Proteus spp. (индол позитивни и индол негативни), Providencia spp., Klebsiella- Enterobacter- Serratia spp., Citrobacter freundii и Staphylococcus spp. (вкл. пеницилин- и метицилин- резистентни). Гентамицин е активен и срещу следните Грам-отрицателни микроорганизми: Brucella, Calymmatobacterium, Campylobacter, Francisella, Vibrio и Yersiniaq Salmonella и Shigella, както и към някои изолати Neisseria.
От Грам-положителните микроорганизми са чувствителни още Listeria monocytrogenes и S.epidermidis. Резистентни на гентамицин са обикновено Enterococcus spp. и Streptococcus spp.
Механизмът на действие на гетнамицин е подобен на останалите аминогликозиди: необратимо свързване към 30 S рибозомата с инхибиране на протеиновия синтез и погрешно четене на генетичния код; последващо инкорпориране на грешни протеини в цитоплазмената мембрана, дезорганизацията й и ускорено навлизане на аминогликозида в клетката.

Какво лекува ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор?
При инфекции, причинени от чувствителни към гентамицин Gr (-) микроорганизми: Escherichia coli, Proteus spp. (indole positive and indole negative), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella- Enterobacter-Serratia spp., Citrobacter spp., Providencia spp. и някои чувствителни Gr (+) микроорганизми.

Тежки системни инфекции: бактериална септицемия (включително неонатален сепсис и бактериални ендокардити), перитонити, инфекции при имуносупресирани пациенти, пациенти с тумори, пациенти с инфекции при изгаряне;
Усложнени и рецидивиращи инфекции на отделителната система – уретрити, цистити, пиелити, цистопиелити, пиелонефрити, инфекции, вследствие нефролитиаза, простатити, вкл. гонококови. При първоначално възникнали и неусложнени инфекции на пикочната система гентамицин се прилага единствено, когато причинителят не е чувствителен към антибиотици с по-ниска нефротоксичност;
Тежки инфекции на дихателните пътища: тежки пневмонии или пневмония с доказан причинител, екзацербация на муковисцидоза, бронхиектазии и гноен хроничен бронхит, плеврален емпием;
Инфекции на централната нервна система (включително менингит, менингоенцефалити);
Инфекции на уши-нос-гърло: мастоидити, otitis media и синузити, особено причинени от Gr (-) бактерии (вкл. Pseudomonas spp.);
Инфекции на половите органи, вкл. аднексити, гонорея, простатити, епидидимити;
Инфекции на коремните органи (инфекции на жлъчните пътища – холангити, холецистити, емпиема на жлъчния мехур, перитонит, интраабдоминален абсцес); усложнени коремни инфекции – в комбинация с метронидазол или клиндамицин;
Инфекции на кожа и меки тъкани – инфектирани рани, абсцеси, целулити;
Инфекции на кости и стави – остеомиелити, септични артрити;
Бруцелоза; фелиноза (болест на котешкото одраскване); гранулома ингвинале; листериоза; салмонелоза и шигелоза.
За профилактика на:

Ендокардити, причинени от стрептококи, ентерококи, стафилококи;
Хирургични инфекции при имунокомпрометирани пациенти и пациенти в интензивните отделения.
Анаеробите са естествено резистентни към аминогликозиди.
С ниско ниво на естествена резистентност са ентерококите и стрептококите, което е преодолимо чрез постигане на синергичен ефект с пеницилини.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор
Не използвайте ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор:

ако сте свръхчувствителни към Гентамицин или някое от помощните вещества на продукта;
при анамнеза за свръхчувствителност към други аминогликозиди;
едновременно със или след лечение с други аминогликозиди, ототоксични или нефротоксични продукти (освен по жизнени индикации);
миастения гравис;
тежка бъбречна недостатъчност.
Обърнете специално внимание при употребата на ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор:
Уведомете лекуващия си лекар в случай, че имате някакво хронично заболяване, свръхчувствителност към лекарства или храни, приемате други лекарствени продукти, или Ви предстои хирургична намеса. С повишено внимание гентамицин се прилага в следните случаи:

при пациенти, страдащи от мускулна слабост или паркинсонизъм, при нарушения на слуха и равновесния център, при бъбречна недостатъчност, при напреднала възраст, обезводняване, муковисцидоза, затлъстяване;
при новородени и недоносени деца се налага стриктно и внимателно дозиране.
При лечение с гентамицин е необходимо проследяване на бъбречната функция чрез изследване на урината, особено при пациенти на възраст над 65 години.
По време на лечение с гентамицин е необходимо да се приемат достатъчно количество течности.

Взаимодействие с други лекарства:
Моля информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Преди започване на лечението с гентамицин, съобщете на лекаря ако приемате следните лекарствени продукти: други аминогликозидни антибиотици (амикацин, канамицин, стрептомицин, тобрамицин); полимиксни (колистин) и линкозамиди (линкомицин), бацитрацин; средства, прилагани за отводняване, като фуросемид и етакринова киселина; противотуморния лекарствен продукт цисплатин; амфотерицин В – противогъбичков лекарствен продукт; курареподобни лекарствени продукти; антибиотици, като тетрациклини, хлорамфеникол; антибиотици от групата на цефалоспорините като цефалексин, цефазолин, цефалотин, цефаклор и др.; противовъзпалителния лекарствен продукт индометацин, поради повишен риск от бъбречни нарушения.
Гентамицин засилва ефекта на ботулиновия токсин, поради което трябва да се избягва приложението му при ботулизъм.
В случай, че приемате упойващи и/или обезболяващи лекарствени продукти уведомете лекуващия си лекар, поради опасност от потискане на дишането при едновременен прием с гентамицин.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Противопоказен по време на бременност (особено през първите три месеца), тъй като преминава през плацентата и може да предизвика увреждане на осмия черепно-мозъчен нерв на плода и риск от поява на ототоксичност у плода, вкл. пълна необратима глухота.
В малки количества преминава в кърмата, поради което се избягва приложението му по време на кърмене или лекарственият продукт се прилага след преценка на съотношението полза / риск.

Шофиране и работа с машини
По време на лечение с гентамицин е необходимо да се избягва шофиране и работа с машини, както и дейности, изискващи повишено внимание, поради опасност от поява на световъртеж, шум в ушите, загуба на равновесието.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор
Винаги използвайте ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор е лекарствен продукт, който се отпуска само по лекарско предписание. Дозата и продължителността на лечението се определят от лекар. Гентамицин се прилага единствено от лица с медицинско образование.
Индивидуалните дневни дози за гентамицин са еднакви при интрамускулно и интравенозно приложение. Преди започване на терапия с гентамицин е необходимо да се оцени състоянието на бъбречната функция. Тя се проследява периодично по време на лечението. Препоръчва се преди лечението да се направи скарификационна проба за чувствителност.
Препоръчваната дозировка при неусложнени инфекции е 2 mg/kg еднократно или на 2 приема.
При тежки инфекции обичайната дозировка е 3 mg/kg дневно.
При животозастрашаващи инфекции, обикновено в първите 2-3 дни от лечението се прилага доза от 5 mg/kg дневно, разделена на 3-4 приема, след което дозата се понижава на 3 mg/kg дневно.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор:
При предозиране се появяват гадене, повръщане, световъртеж, остра мускулна парализа, апнея.
При предозиране или поява на токсични реакции, особено при болни с бъбречна недостатъчност, отстраняването на Гентамицин от организма става с хемодиализа или перитонеална диализа.

Ако сте пропуснали да използвате ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор:
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Всички аминогликозидни антибиотици могат да предизвикат необратимо нарушение на слуха с увреждане на кохлеарния и вестибуларния нерв, да окажат токсично действие върху бъбреците и да предизвикат нервно-мускулен блок. Тези нежелани ефекти по-често се наблюдават при пациенти с нарушена бъбречна функция, при съпътстващо лечение с други ото- и нефротоксични лекарствени продукти, при продължително лечение с гентамицин и/или при прилагане на по-високи от препоръчаните дози.

Нарушения на кръвоносната и лимфната система

Редки – промени в кръвните показатели: гранулоцитопения, тромбоцитопения, левкопения, анемия, еозинофилия, хипокалиемия, хипокалциемия, хипомагнезиемия.
Нарушения на имунната система

Много редки – реакции на свръхчувствителност, проявяващи се с уртикария, други кожни обриви, сърбеж; реакции на свръхчувствителност при астматици, поради наличие на сулфит в състава на продукта; реакции на свръхчувствителност, поради наличие на хидроксибензоати в състава на продукта.
Нарушения на нервната система

Наблюдавани са главоболие, парестезии;
Невротоксичност – след прилагане на гентамицин е възможно възникване на невротоксичност с проява на периферни невропатии и на централни симптоми, вкл. енцефалопатия, конфузия, летаргия, халюцинации, конвулсии и ментална депресия;
Невротоксичност – Невромускулна блокада – по-рядко може да се наблюдава респираторна депресия, апнея и мускулна блокада, поради наличното невромускулно блокиращо действие на аминогликозидните антибиотици.
Стомашно – чревни нарушения

Нечести – стоматити, гадене и повръщане, диария.
Инфекции и инфестации

Възможно е развитие на суперинфекции от резистентни на гентамицин микроорганизми и гъбички.
Съдови нарушения

Чести – отоци;
Хипотензия.
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Атрофия или мастна некроза в мястото на прилагане.
Ушни и лабиринтни нарушения

Много чести – Невро- и ототоксичност – токсичните ефекти върху осмия краниален нерв се проявяват с намален слух, вертиго, тинитус;
Кохлеарните нарушения в началото се манифестират със загуба на слуха само към високите тонове, а по отношение на вестибуларната система със световъртеж и нарушение на равновесието.
Хепатобилиарни нарушения

Нечести – преходно повишаване на серумния билирубин, трансаминазите и алкалната фосфатаза.
Нарушения на отделителната система

Много чести – увреждания на бъбречната функция; нарушена гломерулна филтрация, най-често обратима;
Нефротоксичност – първоначалните симптоми на бъбречните нарушения са повишаване на стойностите на серумния креатинин, албуминурия, поява на еритроцити, левкоцити и цилиндри в урината, олигурия, азотемия. Това води до намалена гломерулна филтрация и електролитен дисбаланс, последвани от остра тубулна некроза;
Много редки – бъбречна недостатъчност.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор
При температура под 25°С, на сухо и защитено от светлина място.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Срок на годност: 3 години.
Преди употреба погледнете датата на изтичане на срока на годност, която е отбелязана върху опаковката
Лекарственият продукт да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор?
1 ml инжекционен разтвор съдържа като активно вещество 40 mg Гентамицинов сулфат и като помощни вещества метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, натриев метабисулфит, динатриев едетат, вода за инжекции.

Как изглежда ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ 40 mg/ml инжекционен разтвор и какво съдържа опаковката?
ГЕНТАМИЦИН ВЕТПРОМ е бистра течност, с безцветен до бледожълт цвят, в безцветни ампули по 1 ml и 2 ml, поставени в индивидуална картонена кутия.

Още за ГЕНТАМИЦИН ампули 40 мг. * 1 ВЕТПРОМ (GENTAMICIN SULPHATE ampoules 40 mg. * 1 VETPROM), цена и информация от Framar.bg: https://apteka.framar.bg/30048798/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8-40-%D0%BC%D0%B3-1-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) още...

Нотификация съгласно директива 2009/136/EC (EU Cookie Law): За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, платформата на www.vpharma.online използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта. Прочети още ТУК!

Затвори