Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ВЕТПРОМ“АД

Кой е отговорен за обработването на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за зашита на личните данни“ или “GDPR”) е „Ветпром“ АД (наричан по долу „Ветпром“), ЕИК 823073378.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с регистрацията в нашата онлайн платформа www.vpharma.online са следните:

 • Име: Име, презиме и фамилия;
 • Контакти: Електрона поща, адрес и телефон
 • IP адрес

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за предоставянето на услуги от нас по силата на договорно правоотношение, легитимен интерес или изрично изразено от вас съгласие.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително но не само за целите на:

 • регистрация и използване на уеб сайтове на Ветпром;
 • осъществяване на услуги;

Профилиране

Вашите лични данни НЯМА да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Ветпром зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Ветпром да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги: При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Ветпром да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ветпром съхранява Вашите лични данни, които администрира за целите на предоставяне на услугата за срок докато потребителя не реши да прекрати регистрацията си.

 

В случай че съгласието бъде оттеглено, личните данни ще бъдат изтрити от системите на Ветпром в срок от 1 месец. Едномесечният срок започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие по одобрените канали за комуникация с Ветпром.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Ветпром:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Ветпром обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност в данните, които Ветпром обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Ветпром  на нашия уебсайт  http://vpharma.online/.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с на следния адрес: България, Радомир 2400, ул.Отец Паисий № 26, ел. поща: gdpr@vpharma.bg, лице за контакт: Веселина Огнянова Куйлекова, телефон: 077782493.

Политика за бисквитките (cookies) на „ВЕТПРОМ“ АД

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

 

Какво са бисквитки?

 

HTTP-бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“ е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.

 

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания и да анализираме колко добре се представят нашите сайтове

 

Какви данни събираме?

 

Ние събираме информация за следните цели: отстраняване на проблеми, администриране на Уеб страниците, анализиране на тенденциите, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни – Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране.

 

Други устройства за проследяване

 

Ние може да използваме други индустриални стандартни технологии като тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), за да проследим как Вие използвате нашите Уеб страници и промоции или можем да позволим на Трети страни – Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”) са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите Уеб страници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания (“web beacons”) изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите и изчислим посетителския трафик на нашите Уеб страници. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), които нашите Съдружници и/или маркетингови Партньори ни предоставят за същите цели.

 

Дали някой друг използва бисквитки на сайтовете на Ветпром АД?

 

Когато Вие посещавате нашите Уеб страници, ние и/или нашите оторизирани Трети страни – Доставчици на услуги и Рекламодатели, може автоматично да събираме/събират такава информация посредством използването на електронни инструменти като Бисквитки и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно. 

Използва ли Ветпром АД бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

 

Повече информация

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: gdpr@vpharma.bg

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящите правила („Правила“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „Ветпром“ АД, ЕИК 823073378 („Ветпром“, „Дружеството“), могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Част 1: Общи принципи

 • Ветпром обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността на Дружеството, честно, законосъобразно и съгласно целите, за които данните са събрани.

 

 • Служителите, които обработват лични данни за целите на предоставяне на услуги или обслужване на клиенти – физически лица, както и служителите, които обработват лични данни, свързани с човешките ресурси и контрагенти на Ветпром, като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:
 • i)Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.
 1. ii) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • iii)Личните данни, които се събират и обработват при управление на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
 • iv)Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.
 1. v) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
 • vi)Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.

 

 • Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

Част 2: Дефиниции

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“ означава  законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Част 3: Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 1. i) Право на достъп;
 2. ii) Право на коригиране;
 • iii) Право на преносимост на данните;
 1. iv) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 2. v) Право да се иска ограничаване на обработването;
 3. vi) Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • vii) Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Право на достъп

 • При поискване, Ветпром предоставя на субект на лични данни следната информация:
 1. i) информация дали Ветпром обработва или не обработва личните данни на лицето;
 2. ii) копие от личните данни на лицето, които се обработват от Ветпром, и
 • iii) обяснение относно обработваните данни

2.2. Обяснението по чл. 2.1.(iii) включва следната информация относно обработваните от Ветпром лични данни:

 1. i) целите на обработването;
 2. ii) съответните категории лични данни;
 • iii) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 1. iv) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 2. v) съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 3. vi) правото на жалба до надзорен орган;
 • vii) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • viii) съществуването на автоматизирано вземане на решения, независимо дали това обработване включва и профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
 1. ix) когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването

 

 • Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която Ветпром предоставя на субектите на данни посредством уведомления за поверителност.

 

 • При искане от субекта на лични данни, Ветпром може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

 

 • При предоставяне на копие от лични данни, Ветпром не следва да разкрива следните категории данни:
 1. i) лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
 2. ii) данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
 • iii) друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство

 

 • Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на Ветпром.

4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, Ветпром може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.

4.2. Ветпром преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

4.3. При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, Ветпром аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до Комисия по защита на личните данни (КЗЛД).

Право на коригиране

5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Ветпром, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, Ветпром уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

 • При поискване, Ветпром се задължава да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:
 1. i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. ii) субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • iii) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 1. iv) субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
 2. v) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 3. vi) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Ветпром;
 • vii) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

 

 • Ветпром не се задължава да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:
 1. i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. ii) за спазване на правно задължение на Ветпром;
 • iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 1. iv) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
 2. v) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

 • Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
 1. i) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 2. ii) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • iii) Ветпром не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 1. iv) субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на Ветпром и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

 • Ветпром може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:
 1. i) за съхранение на данните
 2. ii) със съгласието на субекта на данните;
 • iii) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 1. iv) за защита на правата на друго физическо лице; или
 2. v) поради важни основания от обществен интерес

 

 • Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 7.1. по-горе, Ветпром го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Правото на преносимост на данните

8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на Ветпром, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо

8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

                i)            обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;

ii)            обработването се извършва въз основа на договорно задължение;

iii)            обработването се извършва по автоматизиран начин.

8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

 • Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Ветпром, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
 1. i) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 2. ii) обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Ветпром или на трета страна;
 • iii) обработването на данни включва профилиране

 

 • Ветпром прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

11.1. В случаите, когато Ветпром взима автоматизирани индивидуални решения, независимо дали тези решения са взети с помощта на профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

11.2. Ветпром предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения съществена информация относно използваната логика, както и  относно значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

Част 4: Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни

12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.

12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 1. i) По електронен път на следния имейл адрес gdpr@vpharma.bg
 2. ii) На място в офис на Ветпром
 • iii) По пощата – на адреса на централата на Ветпром: България, Радомир 2400, ул. Отец Паисий №26.

12.3. Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

 1. i) Идентификация на лицето – име и ЕГН (когато е приложимо)
 2. ii) Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща
 • iii) Искане – описание на искането

12.3. Ветпром предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

12.4. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Ветпром информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

12.5. Ветпром не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

12.6. Ветпром може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

12.7. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

12.8. Настоящите правила влизат в сила от 25.05.2018 г.

Уведомление за поверителност

С настоящото „ВЕТПРОМ“АД, ЕИК 82303378 („ВЕТПРОМ“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Ветпром.

Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки кандидат в рамките на Ветпром.

Какви Ваши лични данни обработваме?

„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, са следните:

Категории лични данни Видове Основание за обработване
Информация за Вас Име, презиме, фамилия, дата на раждане, Съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция
Контакти Електронна поща, адрес и телефон
Образование Образователна и/или квалификационна степен
Професионален опит Придобит професионален опит, трудов стаж и умения
Други данни, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви

 

Препоръки от предишни работодатели, сертификати за преминати курсове и други

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните целите

 • извършване на подбор на кадри
 • бъдещо сключване на трудов договор, в случай че кандидатурата Ви е успешна.

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатура. При наличието на изрично съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от Ветпром.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Ветпром зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Ветпром да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с управление на човешките ресурси, техническа поддръжка на вътрешни информационни и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Ветпром да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 • Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след приключване на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата(ите) на успешния кандидат(и), с които Ветпром сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и при условия, допълнително указани от Ветпром в Политика относно периодите за съхранение на личните данни.
 • Кандидатури, за които е дадено съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат обработвани за срок от 1 година, следваща годината на кандидатстване, или до оттегляне на съгласието за обработка, ако същото е оттеглено преди изтичане на едногодишния срок.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Ветпом:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Ветпром обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност в данните, които Ветпром обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Ветпром на нашия http://vpharma.online/.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с на следния адрес: България, Радомир 2400, ул. Отец Паисий № 26, ел. поща: gdpr@vpharma.bg, лице за контакт: Веселина Огнянова Куйлекова, телефон: 077782493

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) още...

Нотификация съгласно директива 2009/136/EC (EU Cookie Law): За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, платформата на www.vpharma.online използва т.н. “бисквитки” – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта. Прочети още ТУК!

Затвори